تازه ترین اخبار

  

   لقب«محَدَّث» از بزرگترین القاب حضرت صدیقه طاهره است.

 

خانم نرگس شریف حسینی بیان داشت: «محَدَّث»  درجه ای از درجات نبوت و رسالت است لذا حضرت زهرا(س)  با وجود اینکه نبی یا رسول نبود ولی یک درجه از نبوت را دارا بود.

به گزارش پایگاه خبری _اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، خانم نرگس شریف حسینی«معاون آموزش مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان» درنشست معاونین این مدرسه با طلاب که به مناسبت شروع ترم جدید و دهه اول فاطمیه برگزار شد بیان داشت: حضرت زهرا(س) از منظر تعالیم عالی اسلام و در سایه تربیت محمدی و وجود کانون گرم خانوادگی علوی، چنان جان خود را به علم، دانش،  معرفت و نیز کمالات نفسانی و معنوی و فضایل اخلاقی آراسته نمود که در عرصه های مختلف از همگان سبقت داشت و مقام سروری زنان دو عالم و همتایی مقام ولایت علوی را  از آنِ خود نمود.

وی ادامه داد:حضرت فاطمه زهرا(س) دارای القاب متعددی است که هر کدام نشانگر گوشه ای از شخصیت ملکوتی آن حضرت است.از جمله القاب حضرت می توان به«محَدَثه بودن» ایشان اشاره نمود.

معاون آموزش مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان افزود: واژه«محدَّث» اسم مفعول و به معنای کسی است که با او سخن گفته می شود. در کتاب«مجمع البحرین» در معنای«محدثین» آمده است که آنان کسانی هستند که ملائکه بدون اینکه دیده شوند با آنان سخن می گویند که در بین این ملائک حضرت جبرییل نیز وجود دارد.

خانم شریف حسینی گفت: با استناد به کتاب«الخصائص الفاطمیه» و در بررسی روایات متعدد پیرامون معنای«محَدَّث» این نتیجه حاصل می گردد که این فیض خاص بخاطر وجود استعداد و قابلیت کامل و موهبت الهی است که در محَدَّث وجود دارد.

وی ادامه داد: بین رسول و نبی با محدث تفاوت وجود دارد بدین نحو که محدث، نبی و رسول نیست حال آنکه رسول و نبی محَدَّث هستند، یعنی رابطه بین آنها عام و خاص مطلق است.به عبارت دیگر «محَدَّث»  درجه ای از درجات نبوت و رسالت است لذا حضرت زهرا(س) با وجود اینکه نبی یا رسول نبود ولی یک درجه از نبوت را دارا بود.این لقب«محَدَّث» از بزرگترین القاب حضرت صدیقه طاهره است.

استاد حوزه یادآور شد: روایات فراوانی وارد است که نشان دهنده این حقیقت است که بعد از رحلت رسول مکرم اسلام(ص)، خداوند متعال برای تسلی خاطر حضرت زهرا(س) فرشتگان را هم صحبت و مأنوس با او گردانید.

خانم شریف حسینی افزود: در کتاب «کافی » از امام صادق(ع) در خصوص مصحف فاطمه(س) وارد است که در واقع مجموعه ای از گفتگوهایی پیرامون مقام و جایگاه نبی مکرم اسلام(ص) و حوادثی که بعد از شهادت حضرت زهرا(س) بر فرزندانش وارد می شود، است که بین حضرت زهرا(س) و ملائک بیان می شد و حضرت علی(ع) آنها را می نوشت و به عنوان «مصحف حضرت فاطمه(س)» تشکیل شد.

  

   لقب«محَدَّث» از بزرگترین القاب حضرت صدیقه طاهره است.

 

خانم نرگس شریف حسینی بیان داشت: «محَدَّث»  درجه ای از درجات نبوت و رسالت است لذا حضرت زهرا(س)  با وجود اینکه نبی یا رسول نبود ولی یک درجه از نبوت را دارا بود.

به گزارش پایگاه خبری _اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، خانم نرگس شریف حسینی«معاون آموزش مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان» درنشست معاونین این مدرسه با طلاب که به مناسبت شروع ترم جدید و دهه اول فاطمیه برگزار شد بیان داشت: حضرت زهرا(س) از منظر تعالیم عالی اسلام و در سایه تربیت محمدی و وجود کانون گرم خانوادگی علوی، چنان جان خود را به علم، دانش،  معرفت و نیز کمالات نفسانی و معنوی و فضایل اخلاقی آراسته نمود که در عرصه های مختلف از همگان سبقت داشت و مقام سروری زنان دو عالم و همتایی مقام ولایت علوی را  از آنِ خود نمود.

وی ادامه داد:حضرت فاطمه زهرا(س) دارای القاب متعددی است که هر کدام نشانگر گوشه ای از شخصیت ملکوتی آن حضرت است.از جمله القاب حضرت می توان به«محَدَثه بودن» ایشان اشاره نمود.

معاون آموزش مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان افزود: واژه«محدَّث» اسم مفعول و به معنای کسی است که با او سخن گفته می شود. در کتاب«مجمع البحرین» در معنای«محدثین» آمده است که آنان کسانی هستند که ملائکه بدون اینکه دیده شوند با آنان سخن می گویند که در بین این ملائک حضرت جبرییل نیز وجود دارد.

خانم شریف حسینی گفت: با استناد به کتاب«الخصائص الفاطمیه» و در بررسی روایات متعدد پیرامون معنای«محَدَّث» این نتیجه حاصل می گردد که این فیض خاص بخاطر وجود استعداد و قابلیت کامل و موهبت الهی است که در محَدَّث وجود دارد.

وی ادامه داد: بین رسول و نبی با محدث تفاوت وجود دارد بدین نحو که محدث، نبی و رسول نیست حال آنکه رسول و نبی محَدَّث هستند، یعنی رابطه بین آنها عام و خاص مطلق است.به عبارت دیگر «محَدَّث»  درجه ای از درجات نبوت و رسالت است لذا حضرت زهرا(س) با وجود اینکه نبی یا رسول نبود ولی یک درجه از نبوت را دارا بود.این لقب«محَدَّث» از بزرگترین القاب حضرت صدیقه طاهره است.

استاد حوزه یادآور شد: روایات فراوانی وارد است که نشان دهنده این حقیقت است که بعد از رحلت رسول مکرم اسلام(ص)، خداوند متعال برای تسلی خاطر حضرت زهرا(س) فرشتگان را هم صحبت و مأنوس با او گردانید.

خانم شریف حسینی افزود: در کتاب «کافی » از امام صادق(ع) در خصوص مصحف فاطمه(س) وارد است که در واقع مجموعه ای از گفتگوهایی پیرامون مقام و جایگاه نبی مکرم اسلام(ص) و حوادثی که بعد از شهادت حضرت زهرا(س) بر فرزندانش وارد می شود، است که بین حضرت زهرا(س) و ملائک بیان می شد و حضرت علی(ع) آنها را می نوشت و به عنوان «مصحف حضرت فاطمه(س)» تشکیل شد.

1

خانم نرگس شریف حسینی«معاون آموزش مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان» در دومین نشست از سلسله نشست های فاطمی که از سوی معاونت فرهنگی این مدرسه  برگزار شد بیان داشت: دین مقدس اسلام برای علم و دانش ارزش فراوانی قائل است و آن را شرط لازم برای سعادت مرد و زن می داند لذا بدین خاطر است که طلب علم فریضه دانسته شده است.

وی افزود: بهترین ساعاتی که انسان در طلب علم و دانش است در واقع جزء برترین سرمایه ها و زمان های عمر انسان محسوب می شود.

معاون آموزش مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان ادامه داد:حضرت فاطمه زهرا(س) به لحاظ علمی در حدی بود که سایر ائمه (ع) در آن درجه قرار داشتند. ایشان همچون نبی مکرم اسلام(ص) و حضرت علی(ع) با علمی که موهبه ی الهی بود گذشته، حال و آینده را می دانست و در مواردی به اذن الهی، مواردی را بیان می نمود.

خانم شریف حسینی گفت: اگرچه سخنان و خطبه هایی از حضرت وارد است ولی به علت عمر کوتاه ایشان در مقابل سخنان ائمه معصومین(ع) اندک است ولی در عین حال سرشار از علم و معرفت می باشد.

وی یادآور شد: پیرامون موقعیت و جایگاه علمی حضرت زهرا(س) روایات متعددی بیان شده است که از جمله آنها روایتی از امام صادق(ع) به نقل از نبی مکرم اسلام(ص) است که فرمودند: «خداوند ده چیز را به ده نفر از زنان بخشیده است که در این بین علم را به حضرت زهرا(س) عنایت فرمود».

استاد حوزه تصریح کرد: از دیگر ویژگی های ابعاد شخصیت حضرت، عصمت ایشان است. عصمت به معنای«نگه داشتن و حفظ کردن» است. از نظر علمای امامیه، عصمت عبارت از«ملکه نفسانی است که انسان را از ارتکاب گناه و خطا باز می دارد» می باشد.

خانم شریف حسینی در ادامه بیان داشت: چون منشأ عصمت اراده و اختیار انسان است لذا همه انسانها به لحاظ اینکه صاحب اراده و اختیار می باشند، می توانند با مواظبت بر اعضاء و جوارح خود از ملکه عصمت بهره مند شوند لذا عصمت مساوی با مقام نبوت و امامت نیست.

 

 

شماره های تماس با مدرسه

  شماره تماس با دفتر مدرسه: 01732432460

  01732426190

 

شماره تلفن نمابر دفتر مدرسه:  01732432450

صندوق پست الکترونیکی

 info@m-alzahra.ir

آدرس مدرسه علمیه

  گرگان- بلوار شهید مفتح -خیابان حوزه2 -مدرسه علمیه الزهرا(س)