تازه ترین اخبار

« طرح­هاي پژوهشي»

 

تعريف : طرح­ها و پروژه­هاي تحقيقاتي (پژوهشي) با مشاركت گروهيِ پژوهشگران و طي مراحل تحقيق (كه توضيح آن در صفحه كاربرگ آمده) و با نظارت كارشناسان مربوطه، طراحي و به اجرا در مي­آيند.

اين طرح­ها ممكن است به پيشنهاد مدرسه و يا سفارش يا فراخوان مراكز ديگر انجام شود.

اهداف :  طرح­هاي پژوهشي عمدتاً با دو هدف طراحي و اجرا مي­شوند:

  1. بنيادي كه در پي توسعه مباني نظري و تئوري يك مسأله علمي و پاسخ به سئوال مشخص است.
  2. كاربردي كه جهت حلّ يك مشكل يا مسأله خاص و ارائه راهكار در آن موضوع است.

يادآوري  :

  1. در طرح­هاي كاربردي بايد نيازهاي محيط و جامعه بومي مورد توجه قرار گيرند و بخشي از آنها با طراحي و اجراي طرح هاي تحقيقاتي پاسخ داده شوند.
  2. تعداد افراد هر گروه از 3 نفر كمتر و حتي الامكان از 7 نفر بيشتر نباشد.
  3. طرح­هاي پژوهشي، تحقيقات درسي و آموزشي را شامل نمي­شود.
  4. صفحه 5 (فعاليت­هاي مرتبط و جانبي طرح­هاي پژوهشي)، در ادامه­ي صفحه­ي 4 (كاربرگ انجام طرح­هاي پژوهشي) است. لطفاً‌ در تنظيم گزارش فقط فعاليت­هاي مرتبط با طرح پژوهشي را گزارش دهيد، نه فعاليت­هاي فرهنگي .... سالانه را.

 

 

« كاربرگ انجام طرح­هاي پژوهشي (تحقيقات گروهي

عنوان تحقيق: (طرح)

موضوع:

اهداف:

ضرورت:

نوع طرح:  بنيادي ¨               كاربردي ¨

روش تحقيق:

سابقه تحقيق:

مشخصات گروه­هاي مطالعاتي

پيشنهاد دهنده­ي موضوع تحقيق

مدت زمان پيشنهادي انجام تحقيق

نحوه­ي ارائه نتايج تحقيق

تعداد گروه­ها

تعداد افراد هر گروه

پايه تحصيلي طلاب

اساتيد

 

مدارس ديگر

با ذكر نام

مراكز و نهادها

با ذكر نام

همايش

ارائه مقاله

فصلنامه سالنامه

ساير

شاغل به تحصيل

فارغ

التحصيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات كارشناسان و ناظر طرح

نام و نام خانوادگي

تحصيلات

سوابق علمي و پژوهشي

سمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل تحقيق:‌ فعاليت­هايي كه در هر مرحله انجام طرح تحقيقي پيش­بيني مي­شود مانند برگزاري دوره­هاي مطالعاتي،‌ برگزاري كارگاههاي آموزشي،‌تشكيل كميته­هاي علمي و غيره...

عنوان مرحله

نوع فعاليت

زمان پيش­بيني شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

فعاليت­هاي مرتبط و جانبي طرح­هاي پژوهشي

 

عنوان فعاليت­ (فعاليت­ هايي كه در رابطه با طرح پژوهشي انجام مي­شود.)

توضيحات

برگزاري ميزگرد

 

برگزاري جلسات سخنراني

 

برپايي نمايشگاه

 

بازديد

 

ارتباط با مراكز ديگر

 

 

برآورد ريز هزينه:

 

برآورد كلّ هزينه:

 

تكميل كننده:................... واحدحوزوي:..................شهر:................استان:......................تاريخ:....................مهرو امضامدير

 

 

شماره های تماس با مدرسه

  شماره تماس با دفتر مدرسه: 01732432460

  01732426190

 

شماره تلفن نمابر دفتر مدرسه:  01732432450

صندوق پست الکترونیکی

 info@m-alzahra.ir

آدرس مدرسه علمیه

  گرگان- بلوار شهید مفتح -خیابان حوزه2 -مدرسه علمیه الزهرا(س)