تازه ترین اخبار

باسمه تعالي

«دوره­هاي آموزشي دانش افزايي و مهارت ورزي»

 

تعريف :  دوره­ هاي آموزشي دانش افزايي و مهارت ورزي، دوره هايي هستندكه به صورت كوتاه مدت، حين تحصيل ، پس از فارغ التحصيلي و يا ضمن خدمت در راستاي تقويت بنيه علمي مهارتي پژوهشگران و تحقق اهداف پژوهشي برگزار مي­شود.

اهداف : هدف از برگزاري اين دوره­ها ، ارتقاء سطح علمي پژوهشي و آگاهي بخشي مخاطبان ، و ارائه­ي شيوه­هاي نوين در موضوع مورد بحث و در نهايت تربيت محققان و پژوهشگراني تواناست.

اين دوره ­ها به دو صورت تئوري و كارگاهي قابل اجراست.

يادآوري :

1 . اساتيد اين دوره­ ها، علاوه بر مدرك لازم ،  بايد از توانايي و مهارت پژوهشي نيز برخوردار باشند.

2. حضور معاونان پژوهشي در دوره­هاي آموزشي مزبور الزامي است؛ مگر كساني كه قبلاً اين دوره­ ها را گذرانده باشند.

 1. 3. اين دوره­ ها فقط در راستاي اهداف پژوهشي مانند: پايان­نامه نويسي، روش تحقيق، مهارت نويسندگي ، مقاله نويسي ، منبع شناسي  برگزار مي شود  و  فعاليت­هاي آموزشي همانند: برگزاري دوره­هاي آموزش كامپيوتر و موضوعات فرهنگي مثل مسائل اعتقادي و حجاب و ... را شامل نمي­شود.
 2. 4. در دوره­ هاي كارگاهي، تعداد شركت كنندگان در كلاس حتي الامكان از 15 نفر بيشتر نباشد.

 

 

 

باسمه تعالي

«دوره­هاي آموزشي دانش افزايي و مهارت ورزي»

 

تعريف :  دوره­ هاي آموزشي دانش افزايي و مهارت ورزي، دوره هايي هستندكه به صورت كوتاه مدت، حين تحصيل ، پس از فارغ التحصيلي و يا ضمن خدمت در راستاي تقويت بنيه علمي مهارتي پژوهشگران و تحقق اهداف پژوهشي برگزار مي­شود.

اهداف : هدف از برگزاري اين دوره­ها ، ارتقاء سطح علمي پژوهشي و آگاهي بخشي مخاطبان ، و ارائه­ي شيوه­هاي نوين در موضوع مورد بحث و در نهايت تربيت محققان و پژوهشگراني تواناست.

اين دوره ­ها به دو صورت تئوري و كارگاهي قابل اجراست.

يادآوري :

1 . اساتيد اين دوره­ ها، علاوه بر مدرك لازم ،  بايد از توانايي و مهارت پژوهشي نيز برخوردار باشند.

2. حضور معاونان پژوهشي در دوره­هاي آموزشي مزبور الزامي است؛ مگر كساني كه قبلاً اين دوره­ ها را گذرانده باشند.

 1. 3. اين دوره­ ها فقط در راستاي اهداف پژوهشي مانند: پايان­نامه نويسي، روش تحقيق، مهارت نويسندگي ، مقاله نويسي ، منبع شناسي  برگزار مي شود  و  فعاليت­هاي آموزشي همانند: برگزاري دوره­هاي آموزش كامپيوتر و موضوعات فرهنگي مثل مسائل اعتقادي و حجاب و ... را شامل نمي­شود.
 2. 4. در دوره­ هاي كارگاهي، تعداد شركت كنندگان در كلاس حتي الامكان از 15 نفر بيشتر نباشد.

 

 

 

1

 

 

«كاربرگ دوره­هاي آموزشي  دانش افزايي و مهارت ورزي »

عنوان دوره:

هدف:

ضرورت:

تعداد مخاطبان دوره

مدت پيشنهادي

مدارس شركت كننده با ذكر تعداد

ملاحظات

 

 

پايه تحصيلي طلاب

تعداد

معاونان پژوهشي

شهر

استان

فارغ التحصيل

شاغل به تحصيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محورهاي دوره آموزشي

مشخصات اساتيد

ملاحظات

نام و نام خانوادگي

تحصيلات

سوابق علمي و پژوهشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برآورد ريزهزينه:

 

برآورد كل هزينه:

 

 

تكميل كننده:......................واحدحوزوي:.....................شهر:...................استان.:....................تاريخ:.......... مهر و امضاء ‌مدير

 

2

«نشست­ها و هم ­انديشي­هاي علمي پژوهشي»

تعريف : نشست­هاي علمي و پژوهشي مجموعه گردهم­آيي­هايي است كه مدارس مي­توانند در سطحي از اساتيد و محققان و پژوهشگران خود برگزار نمايند. در اين نشست­ها معمولاً‌ تمامي اعضاي داراي تخصص و صاحب نظر در موضوع ،‌ به بحث و گفت و گو پرداخته و تلاش مي­كنند به راهكارهاي علمي و عملياتي در حوزه موضوع نشست دست يابند.

يكي از موارد برگزاري چنين نشست­هايي، تبيين مشكلات و خلاء­هاي پژوهشي و سپس پيشنهاد انجام يك پروژه تحقيقي پيرامون آن است.

اهداف :  بعضي از اهداف نشست­هاي علمي پژوهشي عبارتند از:

 1. ارتقا‌و گسترش اطلاعات و مباني علمي پژوهشي محققان، پژوهشگران،‌مديران و كارشناسان و در نهايت زمينه­سازي براي فعال­تر شدن ظرفيت­هاي آنان.
 2. گسترش فرهنگ هم­انديشي و تبادل اطلاعات و يافته­هاي علمي بين اعضاي شركت كننده.
 3. شناسايي مشكلات، تنگناها، و نقاط قوت و ضعف فعاليت­هاي پژوهشي.
 4. تبيين و تشريح پروژه­ها و نيازهاي پژوهشي به صورت موضوعات پيراسته شده و ارائه به مجريان پژوهشي در قالب پروژه­ها و طرح­هاي تحقيقاتي.
 5. شناسايي افراد توانمند، ايده­ها و نظريات قابل طرح در عرصه­هاي پژوهشي.

تذكر:

 1. نشست­ها بايد در راستاي اهداف پژوهشي برگزار شود. بنابراين نشست­هايي كه در جهت فعاليت­هاي آموزشي، فرهنگي و اجرايي برگزار گردد و نيز جلسات تبليغي، تفسير، اخلاق و احكام ، هم انديشي علمي پژوهشي به شمار نمي­آيد.
 2. حضور حداقل 2 كارشناس مرتبط با موضوع، در نشست الزامي است.

 

4

 

باسمه تعالي

«كاربرگ برگزاري نشست­ها و هم انديشي­ هاي علمي پژوهشي»

عنوان نشست:

موضوع:

اهداف:

ضرورت (نحوه و علت انتخاب موضوع):

سابقه برگزاري نشست در اين موضوع:

 

تعداد موعوين

نحوه­ي برگزاري نشست

گستره­ي جغرافيايي

نحوه ارائه نتايج نشست

طلاب پايه

اساتيد گروه

كارشناسان رشته

پژوهشگران و محققين

معاونان پژوهشي

يك روزه

هفتگي

ماهانه

فصلي

سالانه

شهري

استاني

كشوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات كارشناسان و متخصصان  ارائه دهنده­ي مطالب علمي پژوهشي

نام و نام خانوادگي

تحصيلات

سوابق علمي و پژوهشي

سمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

برآورد ريز هزينه نشست:

برآورد كلّ هزينه:

تكميل كننده::...............  واحدحوزوي:.................شهر:............... استان:............... تاريخ:.............. .مهر و امضامدير

 

5

 

« همايش­هاي پژوهشي».

تعريف :  همايش غالباً با هدف ارائه آخرين يافته­هاي علمي در يك حوزه­ي تخصصي خاص، حلّ يك معضل يا مشكل ويژه، هم­انديشي و تضارب افكار و انديشه­ها، گردهمايي انديشمندان و نظريه­پردازان و معرفي افراد برجسته برگزار مي­شود.

همايش ممكن است به صورت مسلسل يا موردي برگزار شود.

هدف :  همايش­هاي علمي و پژوهشي عمدتاً با اهداف ذيل برگزار مي­گردند:

 1. گسترش فضاي پژوهشي در مدارس.
 2. ارتقاء توان تحقيقي و پژوهشي طلاب.
 3. فراهم نمودن زمينه­ي رقابت و ايجاد نشاط علمي در ميان طلاب.
 4. نشر فرهنگ گفت و گو و تبادلات علمي.
 5. تشويق طلاب براي انجام پژوهش در زمينه­ي معضلات بومي – منطقه­اي و ارائه راهكار براي حل آن­ها.

يادآوري :                                                                                                                                  1 . مدت همايش حتي الإمكان از يك روز بيشتر نباشد.

2 . در صورت  امكان ، تمامي اهرم­هاي ارتباطي به كار گرفته شود تا  از مكان  رايگان براي برگزاري همايش استفاده گردد.

3 .علاوه بر حضور طلاب، اساتيد، و... ... حضور كارشناسان مرتبط با موضوع همايش ، الزامي است .

4 . مقالات برتر فراخوان همايش پس از بررسي با تأييد مركز در كتاب­هاي چكيده  يا سايت مركز انتشار خواهد يافت.

 

«كاربرگ همايش­هاي پژوهشي»

عنوان همايش:

موضوع همايش:

هدف همايش:

ضرورت موضوع همايش:

(نحوه و علت انتخاب موضوع همايش):

سابقه پژوهش و تحقيق:‌(در صورتيكه در طي سال­هاي گذشته در اين موضوع، همايش يا نشست توسط اين واحد يا واحدهاي ديگر انجام شده است)

 

 

مدت همايش

محل برگزاري همايش

گستره جغرافيايي

تعداد مدعوين

 

شهري

استاني

كشوري

طلاب

اساتيد

كارشناسان

شخصيتها

ساير

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه­ي فراخوان مقاله

كارشناسان تعيين محورهاي فراخوان

كارشناسان ارزياب  مقالات

نحوه انتشار مقالات

نحوه برگزاري نمايشگاه و آثار و محصولات ارائه شده در نمايشگاه

نصب پوستر

اطلاعيه

رسانه و مطبوعات

تعداد

سطح تحصيلات

تعداد

سطح تحصيلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برآورد هزينه­ها:

حق الزحمه كارشناسان بر حسب ساعت

حق الزحمه ارزيابي مقالات

هزينه چاپ مجموعه مقالات (در صورت لزوم)

هزينه اسكان

(در صورت لزوم)

پذيرايي

اياب و ذهاب

جوائز

برپايي نمايشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع برآورد هزينه:...............................................................................................................................................

 

تكميل كننده: .........................واحدحوزوي:................... شهر:...................استان:...................تاريخ:...........................مهر و امضامدير

صفحه 6

برگزاری نشست علمی پاسخگویی به شبهات " معاد "
 
معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء(س) گرگان بیان داشت: با توجه به جایگاه والای مباحث اعتقادی ، واحد پژوهش این مدرسه اقدام به برگزاری نشست علمی " معاد شناسی" جهت پاسخگویی به شبهات پیرامون معاد نمود. این جلسه با حضور دو تن از اساتید موسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه الزهراء(س) برگزار و به سوالات طلاب در این خصوص پاسخ داده شد.

 

 

شماره های تماس با مدرسه

  شماره تماس با دفتر مدرسه: 01732432460

  01732426190

 

شماره تلفن نمابر دفتر مدرسه:  01732432450

صندوق پست الکترونیکی

 info@m-alzahra.ir

آدرس مدرسه علمیه

  گرگان- بلوار شهید مفتح -خیابان حوزه2 -مدرسه علمیه الزهرا(س)