تازه ترین اخبار

معاونت اداری مالی

     

موسس معظم حضرت آیت الله نورمفیدی (حفظه الله ) به جهت اطمینان از تداوم فعالیت های حوزه اقدام به ایجاد منابع اقتصادی نمود که اعتبارات مالی این مدرسه از ابتدا تاکنون از این کانال تامین گردیده است.که شامل بخش های زیر می باشد:

- معاون اداری مالی

- دفتر برنامه ریزی

-  امور عمومی اموراداری

- امورمالی

- امورتدارکات

– اموال وانبار


 

     

 

شــــــــرح وظایـــــف:

 

-  همکا ری با مدیر دراجرای هرچه بهتر مسائل مربوط به واحد مالی حوزه

- اداره کردن  امور اداری ومالی حوزه طبق آئین نامه

- رسیدگی به امور پشتیبانی واجرائی حوزه در واحد های مختلف

-  ایجاد هماهنگی بین فعالیت مالی مربوط به واحدهای تحت پوشش

- برنامه ریزی در رفع مشکلات

-  نظارت بر قوانین و مقررات امور استخدامی مالی ومعاملاتی

-  ارائه گزارش به مدیرحوزه درخصوص انجام وظایف مربوط به واحدهای تابع

- نظارت برامور انطباقی کارکنان

-  برنامه ریزی در مورد فضای کالبدی با برنامه توسعه حوزه

- نظارت بر انجام واجرای طرح های عمرانی

-  بررسی صورت وضعیت وموارد مالی عمرانی

- برنامه ریزی وتامین لوازم ومصالح مورد نیاز طرح های عمرانی

- تعمیرات اساسی وحفظ ونگه داری ساختمان حوزه

-  بررسی وضعیت بیمه کارکنان وطلاب وبیمه تکمیلی کارکنان

-بررسی وضعیت بن کارت مالی کارکنان ،اساتید،طلاب

- تهیه غذا وسرویس دهی به طلاب خوابگاهی

-برنامه ریزی امور تدارکات حوزه

     

 

 

 

شماره های تماس با مدرسه

  شماره تماس با دفتر مدرسه: 01732432460

  01732426190

 

شماره تلفن نمابر دفتر مدرسه:  01732432450

صندوق پست الکترونیکی

 info@m-alzahra.ir

آدرس مدرسه علمیه

  گرگان- بلوار شهید مفتح -خیابان حوزه2 -مدرسه علمیه الزهرا(س)