جلسه اخلاق هفتگی نماینده ولی فقیه در استان گلستان ، امام جمعه گرگان ، موسس موسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه الزهرا(س) حضرت آیت الله نورمفیدی در جمع طلاب این موسـسه و مدرسـه برگزار شد .در این نشست نماینده ولی فقیه در استان گلستان در ادامه سلسله مباحث اخلاقی خود با بیان این مقدمه که "برای رسیدن انسان به خدا باید مخزن و حریم امن الهی (دل)  اصلاح شود  " ادامه داد: در احادیث متعددی از معصـومین (ع) وارد است که " دل را حرم الهی معرفی کرده  و بر مواظبت از این حریم سفارش نموده است.

وی ادامه داد : در حدیث قدسی وارد است که خداوند می فرماید : نه زمین گنجایش مرا دارد و نه آسمان، ولی دل مومن این ظرفیت را دارد که مرا در خود جای دهد ، بنابراین دلی كه دارای این ظرفیت شود جایگاه حضرت احدیت قرار می گیرد.

امام جمعه گرگان افزود: ریشه و اساس ، دل بنده است ، هرگاه دل اصلاح شود ، سایر فروع نیز اصلاح خواهد شد اما اگر این خانه درست نشود علم و عمل صالح نیز بی اثر است.علمی مفید فایده است که به دل وارد شـده و  به یقین برسد.

وی در جواب این مسئله که چگونه می توان خدا را در دل وارد نمود خاطر نشان کرد :  آیات و روایات عدیده ای بر این ادعا دلالت می کند که اگر ما یک قدم به سمت خدا حرکت کنیم خداوند چندین برابر به سوی بنده خواهد آمد منتهی حجاب و مانعی که موجب می شود ما به خدا نرسیم و نتوانیم خدا را در دل وارد کنیم اعمال و رفتار ماست.

موسس موسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان ادامه داد : روایات متعددی از معصوم (ع) وارد است که بر توجه به معصیت و طاعت تاکید نموده به طوری که هیچ معصیتی را ولو کوچک و هیچ طاعتی را حتی اگر کم باشد سبک نشماریم و در راه ترک گناه  و انجام طاعت صبر و استقامت داشته باشیم .

وی تصریح کرد : استقامت در مسیر ترک گناه و اهتمام بر انجام طاعت و خوبی ها، انسان را به مقامات رفیع می رساند.

جللسه اخلاق هفتگی نماینده ولی فقیه در استان گلستان ، امام جمعه گرگان ، موسس موسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه الزهرا(س) حضرت آیت الله نورمفیدی در جمع طلاب این موسـسه و مدرسـه برگزار شد .در این نشست نماینده ولی فقیه در استان گلستان در ادامه سلسله مباحث اخلاقی خود با بیان این مقدمه که " آنچه انسان را به خدا نزدیـــک کرده و صـــفات الهــی را در انسان تحـــقق می بخشد مکارم اخلاقی است " ادامه داد: برای تهذیب نفس اتصال به ریسمان مکارم اخلاقی امری ضروری است.در واقع وسیله رسیدن بنده به خدا متصف شدن او به صفات الهی (مکارم اخلاقی ) است.

امام جمعه گرگان افزود: نقش دعوت عملی در سازندگی فرد بسیار مهم و مؤثر است، تا آنجا که حضرت صادق(ع) می فرماید: "کونوا دعاةً الناس بغیر السنتکم"با رفتار و اخلاق خود مردم را به سوی دین دعوت کنید. الگوهای متعددی به عنوان شاخص رفتارهای مطلوب در مکتب اسلام وجود دارند که از مهمترین آنان سیره انسان ساز پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع) می باشند .

وی خاطر نشان کرد : بررسی سیره اخلاقی ائمه معصومین (ع) نشان می‌دهد که آنان نه تنها از خطای دوستان و یاران می‌گذشتند، بلکه دشمنان را نیز می‌بخشید و عذر آنان را می‌پذیرفتند و خطایشان را مورد عفو قرار می‌دادند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان افزود: مکارم اخلاقی برای کفار هم دارای ثواب است. در سیره نبی مکرم اسلام (ص) وارد است که ایشان از خطای کفاری که دارای کرامت اخلاقی بودند چشم پوشی می نمود و این حاکی از اهمیت و فضیلت تخلق به مکارم اخلاقی است .

وی در بیان راههای کسب مکارم اخلاقی بیان داشت : خداوند متعال در قرآن کریم در ارتباط با تکالیف و وظایفی که متوجه بندگان کرده است می‌فرماید: "لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها"لذا همانطوری که خداوند در شریعت و تکالیف شرعیه بیش از ظرفیت از انسان نخواسته است ، در مسیر کمال نیز راه آسان را بر بندگان نهاده چرا که در این مسیر ظرفیت وجودی انسانها متفاوت است. لذا از جمله راههای رسیدن به خوبیهای اخلاقی (مکارم اخلاق) ، تاسی به سیره و روش اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است .

موسس موسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان تصریح کرد : در روایات عدیده از ائمه معصومین(ع) وارد است که می فرمایند : هیچ طاعت و معصیتی را کوچک نشمارید چرا که ممکن است در همان طاعت اندک رضایت خدا و در معصیت کوچک خشم الهی نهفته باشد لذا در مسیر بندگی و کسب مکارم الهی توجه به این اصل بسیار حائز اهمیت است.

برگزاری جلسه اخلاق نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان حضرت آیت الله نورمفیدی در مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان

جلسه اخلاق هفتگی نماینده ولی فقیه در استان گلستان ، امام جمعه گرگان ، موسس موسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه الزهرا(س) حضرت آیت الله نورمفیدی در جمع طلاب این موسـسه و مدرسـه برگزار شد. آیت الله نورمفیدی در این جلسه بیان داشت : تمامی مخلوقات عالم دارای کمالاتی هستند. انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات دارای کمال است.از دیدگاه انبیاء عظام کمال انسان ، رسیدن به خداست.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان افزود: برای رسیدن انسان به خدا راههایی وجود دارد که از جمله این راهها ، مکارم الاخلاق است، به طوری که با شناخت مکارم اخلاقی و عمل به آنها بتواند راه رسیدن به خدا را در پیش گیرد و به کمال برسد.در حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) نیز وارد است که هدف از بعثت خود را اتمام مکارم اخلاق دانستند" انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق " که این حاکی از اهمیت این موضوع  است.

وی در ادامه  با استناد به روایتی از امام صادق (ع) به برخی از مکارم اخلاقی که خداوند به پیامبر(ص) عطا فرمود اشاره کرد و خاطر نشان نمود: از جمله این مکرمت های اخلاقی می توان به یقین ، قناعت ، صبر ، شکر، حلم و بردباری ، حسن خلق ، غیرت ، شجاعت ، حیا ، مراعات حق دیگران  و جبران نیکی ها اشاره نمود که البته این موارد به عنوان ریشه و اصول مکارم دیگر محسوب می شوند.

امام جمعه گرگان ادامه داد : قناعت که یکی از مکارم اخلاقی است از صفات بسیار مهم در زندگی انسان محسوب می شود  که آرامش را برای انسان بدنبال دارد.مقابل قناعت حرص است . عدم قناعت و حرص آرامش را از آدمی سلب می کند .همچنین صفت غیرت که جزء مکارم اخلاقی است نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد.در واقع غیرت به مواردی برمی گردد که باید حرمتش حفظ شود.دین از چیزهایی است که باید در مقابل آن غیرت داشته باشیم .

وی تصریح کرد :در روایتی از نبی مکرم اسلام وارد است که خداوند مکارم اخلاقی را وسیله اتصال بین خود و بندگانش قرار داده است.در واقـــع آنچه انسان را به خدا نزدیـــک کرده و صـــفات الهــی را در انسان تحـــقق می بخشد مکارم اخلاقی است.

 

 

جلسه اخلاق هفتگی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان حضرت آیت الله نورمفیدی در مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان در جمع طلاب این مدرسه برگزار شد. آیت الله نورمفیدی در این جلسه به بحث پیرامون علل قیام امام حسین (ع) پرداخت و بیان داشت: از مسائل اساسی که موجب می شود جامعه اسلامی دچار بلا شود غفلت است. علل اصلی قیام عاشورا  نیز غفلتی بود که جامعه اسلامی آن زمان دچار آن شده بود.

وی با استناد به آیه 179 اعراف افزود: آیات شریفه قرآن غفلت را از بدترین مشکلات جامعه می داند و خداوند در این آیات با غافلان  مبارزه نموده است.در این آیه از غافلان تعبیر به چارپا شده است که فقط به فکر تامین نیاز مادی خود هستند.حتی آیات قرآن غافلان را از چارپایان نیز بدتر می دانند چرا که انسان دارای عقل است و با وجود عقل ، حرف غیرحق را نمی پذیرد .

نماینده ولی فقیه ادامه داد: عمده ترین مسئله ای که جامعه زمان سیدالشهدا بدان مبتلا شده بود غفلت و فراموشی است، چنانکه مردم نسبت به امور اجتماعی بی تفاوت بوده و مشغول دنیا شده بودند و این مسائل ریشه غفلت بود که مردم آن زمان گرفتار آن شده بودند.

وی افزود: امام صادق (ع) در زیارت اربعین در معرفی امام حسین (ع) چنین بیان می کنند که ایشان مردم را از جهالت و گمراهی نجات داد  که در حقیقت این بیان امام صادق (ع ) ریشه حرکت سید الشهداء(ع) را آگاهی بخشی به جامعه می داند به طوری که جامعه را از غفلتی که بدان مبتلا شده بود نجات داد.

امام جمعه گرگان خاطر نشان کرد : مبنای بعثت انبیا دعوت به توحید است ، توحید اساس دعوت انبیاست. به عبارتی از اهداف مهم بعثت انبیا (ع)  فراخوانی مردم به پرستش خدای یگانه است. هدف از قیام سیدالشهدا نیز توجه مردم به این اصل اساسی است به طوری که ایشان مردم  زمان خود را چنین توصیف می کنند که " النّاسَ عَبيدُ الدُّنْيا " .

وی افزود: مراد پیامبر اسلام از «حسین منی و انا من حسین» این است که  "حسین منی"بدین معناست که حسین (ع) نوه بزرگوار آن حضرت است  و  "انا من حسین " نیز از این باب بوده است که مکتب اهل بیت (ع) که حقیقت اسلام بوده و اسلام حقیقی در آن تجلی دارد، توسط امام حسین (ع) باقی می ماند؛ یعنی در حقیقت بقای مکتب حیات بخش اسلام با قیام و نهضت امام حسین (ع) بوده و هست.

به گزارش معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان ، آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان ، در جلسه اخلاق هفتگی در جمع   طلاب این موسسه و مدرسه علمیه، با بیان اینکه راه های بسیاری برای برقراری ارتباط بین خالق و مخلوق قرار دارد بیان داشت: از مهمترین راههای برقراری ارتباط انسان با خدا دعاست. دعا از جمله مسائل بسیار مهمی است که در دین اسلام و سایر ادیان به عنوان یک اصل و اساس مطرح است .در واقع دعا ارتباطی است که در هر زمان و مکان قابل ایجاد است .

 

شماره های تماس با مدرسه

  شماره تماس با دفتر مدرسه: 01732432460

  01732426190

 

شماره تلفن نمابر دفتر مدرسه:  01732432450

صندوق پست الکترونیکی

 info@m-alzahra.ir

آدرس مدرسه علمیه

  گرگان- بلوار شهید مفتح -خیابان حوزه2 -مدرسه علمیه الزهرا(س)