«وطن» و «اعراض از وطن» دو اصطلاحی هستند که در فقه، به خصوص در بخش احکام نماز و روزه، کاربرد فراوانی دارند و کمتر مسلمانی پیدا می شود که با احکام آن سر و کار نداشته باشد.

از جمله خصوصیات فطری انسانها تمایل به زیبایی و نظافت و تمیزی است که هر انسانی را برای حفظ نظافت بدن خود و رفع عوامل نازیبا به تلاش وا می دارد. اجتماعی بودن انسان نیز او را بر آن می دارد که در حفظ ظاهر خود کوشا باشد و عواملی که او را از دید جامعه طرد می کند

 هرگاه روزه دار بعد از ظهرمسافرت نماید باید روزه خود را تمام کند، اما اگر پیش از ظهر مسافرت نماید روزه اش باطل است، ولی قبل از آن که به حد ترخص برسد نمی تواند روزه را افطار کند واگر پیش از آن افطار کند کفاره بر او واجب است(منظور از حد ترخص جایی است که صدای اذان شهر را نشنود یا به جایی برسد که از نظر مردم شهر پنهان گردد).کسانی که روزه بر آنها واجب نیست مرد وزن پیر که روزه گرفتن برای آنها مشکل است می توانند روزه را ترک کنند ولی باید برای هر روز یک مد (تقریبا 750 گرم) گندم یا جو ومانند اینها به فقیر دهند وبهترآن است به جای گندم وجو نان را انتخاب  کنند ودر این صورت احتیاط واجب این است به اندازه ای باشد که گندم خالص آن مقدار یک مد شود. کسانی که به خاطر پیری روزه نگرفته اند اگر در فصل مناسبی که هوا ملایم وروزها کوتاه است بتوانند قضای آن را به جا آورند احتیاط آن است که آن را قضا کنند روزه بر کسانی که مبتلا به بیماری استسقاء هستند ، یعنی زیاد تشنه می شوند وتوانایی روزه گرفتن را ندارند ویا برای آنها بسیار مشکل است واجب نیست، ولی باید برای هر روز یک مد طعام که در مساله قبل به آن اشاره شد کفاره بدهند وبهتر است که بیش از مقدار ضرورت آب نیاشامند واگر بعدا بتوانند قضا کنند.

هرگاه مسافر پیش از ظهروارد وطن شود، یا به جایی برسد که قصد ده روز توقف دارد، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد باید روزه بگیرد واگر انجام داده باید بعدا قضا کند ومستحب است باقیمانده آن روز را امساک نماید ولی اگر بعد از ظهر وارد شود نمی تواند روزه بگیرد .

استفتاء

ازمقام معظم رهبری(دامت افاضاته)

یک نکته در مورد قضای روزه

ناتوانی از گرفتن روزه وقضای آن به صرف ضعف وعدم قدرت موجب سقوط قضای روزه نمی شود، بنابراین دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی، توانایی روزه گرفتن ندارد وتا ماه رمضان آینده هم نمیتواند قضای آن را به جا آورد واجب ات روزه هایی که از او فوت شده را قضا کند، همچنین فردی که چند سال روزه نگرفته وفعلا توبه کرده وبه سوی خدا بازگشته وتصمیم برجبران آنهادارد، واجب است تمام روزه های فوت شده را قضا کند وچنانچه نتواند، قضای روزه ها از او ساقط نمی شود وبر عهده اش می ماند.

مرحوم علامه طباطبایی به فردی که چنین سوالی از ایشان پرسیده بود پاسخ لطیفی دادند. فرمودند: صلواتی که ما می فرستیم اولا از خودمان چیزی اهدا نمی کنیم بلکه به خدا عرض می کنیم واز او می خواهیم که برپیامبر وخاندانش رحمت ویژه بفرستد وثانیا گر چه این خاندان نسبت به ما محتاج نیستند ولی به خداوند متعال که نیازمندند وباید دائما فیض الهی بر آنها نازل شود.ما با این صلوات در واقع خود را به این خاندان نزدیک کرده ایم بعد مثال می زدند و می فرمودند: اگر باغبانی در پاسخی که همه گل ها ومیوه هایش ملک صاحب باغ است کار کند واز صاحب باغ حقوق بگیرد، روز عید ، یک دسته گل از باغ تهیه کند و به حضور صاحب باغ ببرد آیا عمل او موجب تقرب به صاحب باغ هست یا نه؟ مسلما هست این عمل نشانه ادب باغبان است. صلوات هم ادب ما را ثابت می کند والا ما که از خودمان چیزی نداریم. بلکه از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم بر مراتب ودرجات این بزرگواران بیفزید وهمین عرض ادب برای ما تقرب است.

(کتاب پرسش وپاسخ در محضر آیت الله جوادی آملی)

 

شماره های تماس با مدرسه

  شماره تماس با دفتر مدرسه: 01732432460

  01732426190

 

شماره تلفن نمابر دفتر مدرسه:  01732432450

صندوق پست الکترونیکی

 info@m-alzahra.ir

آدرس مدرسه علمیه

  گرگان- بلوار شهید مفتح -خیابان حوزه2 -مدرسه علمیه الزهرا(س)